profesyonel
Doğrulanmış Email Cüneyt EYOLCU
0/5 (0 Geri bildirim)
Üyelik Tarihi 02/03/2021
Profil sağlığı 50%

Muhasebe , Finans

Şirket politika ve hedefleri doğrultusunda şirketin muhasebe, finans işlemlerini takip emek ve sonuçlandırmak.

 • Mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek, resmi kamu ve kuruluşlarda ilişkilerini sürdürmek,
 • Banka hesaplarının kontrol edilmesi ve incelenmesi,
 • Şirketin kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer menkul kıymetleri takip ve kontrol etmek,
 • Muhasebe ile ilgili evrakların kontrol ve girişlerinin yapılması, girilen kayıtların kontrolünü sağlamak,
 • Müşteri, satıcı ve diğer cari hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, mutabakat yazılarının gönderilmesi takip ve teyit edilmesi,
 • Satıcılardan alınan ürün ve hizmet karşılığı ödemelerini ödeme takvimine göre gerçekleştirilmesini sağlamak ve kontrol etmek,
 • Nakit akışı raporunun oluşması için günlük olarak verilerin kontrol edilerek yönetime sunulması,
 • Belgelerin ve bilgilerin dosyalanması ve saklanması arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yönetmek,
 • Personele ait görev tanımlarının oluşturulması ve uygulamaya konulmasını sağlamak,
 • Muhasebe görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve zimmeti yapılmış Kişisel KoruyucuDonanımları kullanmak ve kontrol etmek,
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak,
 • Muhasebe personelinin yönetilmesi, motive edilmesini sağlamak,
 • Resmi kayıtların yasal kanunlar çerçevesinde doğru olmasını ve kontrol edilmesini sağlamak,
 • Muhasebe departmanı görev tanımlarının denetlenmesi, muhasebe ve finans bilgilerin kaydedilmesi, kontrol edilmesi ve raporlanması,
 • İşe alınacak personelin seçilmesi, eğitilmesi ve motive edilmesi, departman kontrol ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ve departmanın doğruluktan ödün vermeden çalışmasını sağlamak.
 • Denetimlere ve uzlaşmalara katılmak.
 • Finans endüstrisindeki son gelişmeleri takip etmek,
 • Muhasebe süreçlerinin yasal olarak mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek,
 • Yasal raporların hazırlanması ve mevzuatta yer alan değişiklikleri takip etmek ve uygulamaya almak.
 • Dönem sonu işlemlerinin hazırlanması. Vergisel yükümlülükleri takip etmek ve bunların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
 • Firmanın yapacağı ödemelerinin düzenli olarak kontrol ve takibini yapmak,
 • Firmaya ait tüm mali tablo ve raporları oluşturmak,
 • Üst yönetime mali konular hakkında bilgi vermek,
 • Muhasebe kayıtlarının eksiksiz bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 • Yıl sonu kâr-zarar tablolarını çıkarmak,
 • Satış ve satın alma faturalarının kontrolünü yapmak,
 • Örtülü sermaye çalışmalarını yapmak,
 • TUİK raporlarını hazırlamak,
 • Merkez Bankası form ve raporlarını hazırlamak,
 • Tüm yasal beyanname ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak,
 • Karşıt İnceleme Tutanaklarını hazırlamak,
 • Vergi, SGK ve Gümrük Mevzuatını Takip etmek,
 • E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv ve E-Defter süreçlerine ve uygulamaya dahil edilip takip edilmesine hakim olmak.

 

 

0

Devam Eden Projeler

0

Tamamlanmış Projeler

0

İptal Edilen Projeler

0

Devam Eden Hizmetler

0

Tamamlanan Hizmetler

0

İptal Edilen Hizmetler

* Bir teklif göndermek veya almak için düğmeye tıklayın

Hemen Teklif Al

Deneyim

Muhasebe Finans

 •  Gıda - Tekstil - Mühendislik- Ticari Mal Alım Satımı
 •  Eki 1989 - Devam ediyor

Şirket politika ve hedefleri doğrultusunda şirketin muhasebe, finans işlemlerini takip emek ve sonuçlandırmak.
• Mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek, resmi kamu ve kuruluşlarda ilişkilerini sürdürmek,
• Banka hesaplarının kontrol edilmesi ve incelenmesi,
• Şirketin kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer menkul kıymetleri takip ve kontrol etmek,
• Muhasebe ile ilgili evrakların kontrol ve girişlerinin yapılması, girilen kayıtların kontrolünü sağlamak,
• Müşteri, satıcı ve diğer cari hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, mutabakat yazılarının gönderilmesi takip ve teyit edilmesi,
• Satıcılardan alınan ürün ve hizmet karşılığı ödemelerini ödeme takvimine göre gerçekleştirilmesini sağlamak ve kontrol etmek,
• Nakit akışı raporunun oluşması için günlük olarak verilerin kontrol edilerek yönetime sunulması,
• Belgelerin ve bilgilerin dosyalanması ve saklanması arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yönetmek,
• Personele ait görev tanımlarının oluşturulması ve uygulamaya konulmasını sağlamak,
• Muhasebe görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak ve kontrol etmek,
• Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak,
• Muhasebe personelinin yönetilmesi, motive edilmesini sağlamak,
• Resmi kayıtların yasal kanunlar çerçevesinde doğru olmasını ve kontrol edilmesini sağlamak,
• Muhasebe departmanı görev tanımlarının denetlenmesi, muhasebe ve finans bilgilerin kaydedilmesi, kontrol edilmesi ve raporlanması,
• İşe alınacak personelin seçilmesi, eğitilmesi ve motive edilmesi, departman kontrol ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ve departmanın doğruluktan ödün vermeden çalışmasını sağlamak.
•Denetimlere ve uzlaşmalara katılmak.
• Finans endüstrisindeki son gelişmeleri takip etmek,
• Muhasebe süreçlerinin yasal olarak mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek,
• Yasal raporların hazırlanması ve mevzuatta yer alan değişiklikleri takip etmek ve uygulamaya almak.
• Dönem sonu işlemlerinin hazırlanması. Vergisel yükümlülükleri takip etmek ve bunların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
•Firmanın yapacağı ödemelerinin düzenli olarak kontrol ve takibini yapmak,
• Firmaya ait tüm mali tablo ve raporları oluşturmak,
• Üst yönetime mali konular hakkında bilgi vermek,
• Muhasebe kayıtlarının eksiksiz bir şekilde tutulmasını sağlamak,
• Yıl sonu kâr-zarar tablolarını çıkarmak,
• Satış ve satın alma faturalarının kontrolünü yapmak,
• Örtülü sermaye çalışmalarını yapmak,
• TUİK raporlarını hazırlamak,
• Merkez Bankası form ve raporlarını hazırlamak,
• Tüm yasal beyanname ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak,
• Karşıt İnceleme Tutanaklarını hazırlamak,
• Vergi, SGK ve Gümrük Mevzuatını Takip etmek,
• E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv ve E-Defter süreçlerine ve uygulamaya dahil edilip takip edilmesine hakim olmak.


Eğitim

Üniversite

 •  Eskişehir Anadolu Üniversitesi
 •  Ara 1989 - Haz 1991

Eskişehir Anadolu Üniversitesi - İşletme