profesyonel
Doğrulanmış Email Pinar Alpacar
0/5 (0 Geri bildirim)
Üyelik Tarihi 07/11/2020
Profil sağlığı 100%

Ürün Sistem Sertifikasyon &Mevzuat Danışmanı KVKK İrtibat Kişisi A Sınıfı IGU Çevre Görevlisi Baş Denetçi&Baş Denetçi Eğitmeni

 • 60₺ - 100₺ / saat
 • //www.work724.com/wp-content/uploads/2020/10/1111.pngTürkiye
 • Beğen

Pınar ALPACAR
Entegre Yönetim Sistemleri ve Mevzuat Danışmanı
KVKK Veri İrtibat Yetkilisi
Çevre Mühendisi-Çevre Görevlisi
A Sınıfı IGU
Baş Denetçi ve Baş Denetçi Eğitmeni
Çalıştığı ve danışmanlığını yaptığı şirketlerde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı , Çevre Mühendisi, Çevre Görevlisi ve KVKK Veri İrtibat Yetkilisi olarak İş
Hukuku , İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , Enerji Kanunu , Bilişim Mevzuatı , İmalat Sanayi ve Çevre Hukuku mevzuat yükümlülüklerinin sektör
bazında irdelenmesi,uygulanması ve yasal süreçlerin takibi,yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirerek yasal süreç organizasyonlarını sonuçlandırdı.
Yönetim Sistemleri “Baş Denetçi” ve “Baş Denetçi Eğitmeni” sertifikalarına sahip olarak yönetim sistemlerine ait 1.taraf, 2.taraf ,3.taraf ve sosyal
uygunluk denetimlerinin yürütülmesi,taşeron/tedarikçi uyum gözetimlerinin yapılması ; personel bilincinin arttırılması yönünde şirket içi ve şirket
dışı eğitimlerin şirkete uygun olarak hazırlanması ve gerçekleştirilmesi görevlerini yerine getirdi.
Yönetim Sistemleri kurulumu ve belgelendirimi ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek,gerekli koordinasyonları sağlamak görevlerini üstlendi.(ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 , ISO 10002, ISO 50001 ,ISO 27001 , ISO 22000, ISO 28000 ,ISO 22716, ISO 31000,ISO 26000,ISO 13485,ISO 15189 ,
AS9100 , SA8000/Sedex/BSCI vb.) Bu süreçlerdeki en önemli yetkinliği ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda eğitimler ve sistem yönetimi hizmet
planlamaları tasarlayabiliyor olmasıdır.
İnsan Kaynakları ve işe alım yönetimi konusunda da yetkinliği bulunmakta olup; görev tanımı yönetimlerinin sağlanması, işe alım yönetiminin
yürütülmesi , mesleki yeterlilik ilgili mevzuatları doğrultusunda eğitim ve idare süreçlerinin yönetilmesinin sağlanması, tüm iş süreçleri gözetilerek
personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi, FOET kodlarının belirlenerek kurum içinde yönetilmesi ve ihtiyaçlarının
belirlenmesi , ücret yönetimi gerekliliklerinin piayasa bazında değerlendirilerek yönetimlere raporlandırılması, disiplin yönetim vb.hukuki tüm
süreçlerin sağlanması görevlerinde de aktif olarak birincil derecede sorumlu olarak görev almış , danışmanlık hizmetleri vermiştir.
Entegre Yönetim Sistemleri Denetçi ve Teknik Uzmanı , Çevre Görevlisi, A Sınıfı İGU , KVKK Veri İrtibat Yetkilisi, Danışman ve Eğitmen olarak yönetim sistemleri mevzuat gereklilikleri uygunluk durum tespiti ve yasal şartların yerine getirilmesi; sistemlerin kurulumu , işletimi ve denetimi
süreçlerinde görev almaya devam etmektedir.
(Hizmet Verilen Bazı Sektörler : Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Bilişim, Hizmet , Kimya, Metal; Sağlık, İlaç, Demir Çelik, Gıda; Eğlence, İnşaat ; Su
Ürünleri , Su Altı Operasyonları , AVM , İşletme Yönetim ; Otel , Veri ve Bilgi Merkezleri , Ağaç ve Ağaç Ürünleri , Beyaz Eşya İmalatı, Veterinerlik ve
Sağlık Sektörü , Tekstil , Elektrik Elektronik , Enerji , Liman ve Antrepo, Dernek ve Dernek Hizmetleri ,Makina İmalat, Döküm vb.)

0

Devam Eden Projeler

0

Tamamlanmış Projeler

0

İptal Edilen Projeler

0

Devam Eden Hizmetler

0

Tamamlanan Hizmetler

0

İptal Edilen Hizmetler

* Bir teklif göndermek veya almak için düğmeye tıklayın

Hemen Teklif Al

Hazırlanmış Projeler

Çİmento Sektöründe Çevre Yönetimi ve Atık Minimizasyonu

#

Otomotivde Atık Yönetimi ( TOFAŞ / KARSAN)

#

Atık Deponi Alanları Düzenli Deponi

#

Deneyim

Serbest Eğitmen-Danışman-Denetçi -A Sınıfı IGU-Çevre Görevlis

 •  Serbest Eğitmen-Danışman-Denetçi -A Sınıfı IGU-Çevre Görevlis
 •  Ağu 2015 - Devam ediyor

Müşteri talepleri doğrultusunda İş Hukuku Mevzuatı ve Çevre Kanunu gereklilikleri kapsamında İş Güvenliği
Uzmanlığı; Çevre Mühendisi/Çevre Görevlisi yasal danışmanlık hizmetlerini vermek , ulusal mevzuat kapsamında
kurumun uygunluk yükümlülüklerinin değerlendirilmesi ve hukuk danışmanlığının sağlanması ve gerekliliklerin yerine
getirilmesi sağlamak/sağlatmak -Entegre Yönetim Sistemleri Kurulumu ve Uygulamaları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 45001 , ISO 10002, ISO 50001 ,ISO 27001 , ISO 22000, ISO 28000 ,ISO 22716, ISO 31000,ISO 26000,ISO
13485,ISO 15189 , AS9100 , TSE HYB vb.) tüm gereklilikleri ve uygulamaları kapsamında danışmanlık hizmetlerini
vermek, baş denetçi olarak 3.taraf denetimleri gerçekleştirmek ve raporlandırmak -Sosyal uygunluk denetimlerinin
gerçekleştirilmesi(SA8000-Sedex-BSCI) ve raporlandırılması ; sosyal uygunluk kapsamında enerji mevzuatı , iş
hukuku , iş sağlığı ve güvenliği kanunu , çevre kanunu kapsamındaki tüm gerekliliklerin kurum bünyesinde
uygulanmasına danışmanlık etmek -Müşteri talepleri doğrultusunda sektöre ve yapılan işe uygun olarak yönetim
sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 , ISO 10002, ISO 50001 ,ISO 27001 , ISO 22000, ISO 28000 ,ISO
22716, ISO 31000,ISO 26000,SA8000/Sedex/BSCI vb.) ile Külliyat kapsamlı ulusal mevzuat doğrultusunda temel ve ileri eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, organize etmek ve gerçekleştirmek, etkinlik değerlendirmelerini müşteriye sunmak -
İnsan kaynakları yönetim ve sistemleri danışmanlıklarını yürütmek, hukuki destek süreçlerini sağlamak; (Hizmet
Verilen Bazı Sektörler : Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Bilişim, Hizmet , Kimya, Metal; Sağlık, İlaç, Demir Çelik, Gıda;
Eğlence, İnşaat ; Su Ürünleri , Su Altı Operasyonları , AVM , İşletme Yönetim ; Otel , Veri ve Bilgi Merkezleri , Ağaç ve
Ağaç Ürünleri , Beyaz Eşya İmalatı ,Veterinerlik ve Sağlık Sektörü , Tekstil , Elektrik Elektronik , Enerji , Liman ve
Antrepo, Dernek ve Dernek Hizmetleri ,Makina İmalat, Döküm vb.)

Entegre Yönetim Sistemi Müdürü

 •  İpekyolu Kuyumculuk HagiaSofia Hotel Grubu
 •  Ağu 2019 - Tem 2020

Entegre Yönetim Sistemleri Mevzuat Süreç Planlama Müdürü ve ek olarak İşveren Vekili olarak ; Kurumun Otellerinin
vizyon ve amaçlarına uygun olarak operasyon politikalarını oluşturmak ve başlatmak,İç Yönergeye uygun olarak Görev
ve sorumluluklarını yerine getirmek, İç Yönerge ile kendisine verilen parasal sınırı aşmamak kaydı ile Mahkeme ve
Bilirkişi nezdinde ifade ve itiraz tutanaklarını imzalanmak, İdari merciler ile diğer tüm ilgili resmi merciler nezdinde
şirket kaşesi veya ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmek, ISG ilişkin tüm gerekli
önlemleri almak ve uygulamak, KVKK ilkelere uyulması sağlamak / sağlatmak; Şirketin kanunlardan doğan tüm
yükümlülüklerini, sorumluluklarını yerine getirmek, gerekli önlemleri almak, Şirketin maddi-manevi-itibari hiçbir
alanda zarara uğramaması için azami özen göstermek,Kurum kapsamında entegre yönetim sistemlerinin kurulması,
sürdürülmesi ve sürekliliğinin sağlanması kapsamındaki tüm süreçlerin yürütülmesi ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 27001,ISO 45001 ,ISO 10002, FSSC 22000 etc) 6331 -4857 -5510 -2872 Sayılı Kanunu kapsamındaki tüm uygulama
ve gerekliliklerin yerine getirilmesinin sağlatılması , Kültür ve Turizm Bakanlığı uygulamaları kapsamında ; Çevreye
Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi alınması için sistem kurulması , belgelendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması bağlı olarak Çocuk Dostu Otel kavramı kapsamında tüm süreçlerin yürütülmesi İşletme operasyonların
(kat hizmetleri, ön büro yönetimi, yiyecek içecek , teknik , bilgi işlem , gıda) sorunsuz yürütülmesi; hizmet kalitesi
standartlarının sağlanması kapsamındaki tüm ekibin yönetimini sağlamak ve gerekli organizasyonu sağlamak Misafir
ilişkileri yönetimini hatasız yürütmek ve sürdürmek Hizmet gerçekleştirme verilerini içerir KPI çalışmalarını yönetimin
gözden geçirmesi kapsamında yapmak

Çevre ve İş Güvenliği Yöneticisi

 •  İstanbul Akvaryum Tur.Tic.Ltd.Şti
 •  Nis 2011 - Tem 2015

4857 Sayılı İş Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve
Sorumlulukları Kapsamındaki Yönetmelik gerekliliklerinin eksiksiz olarak sağlanması/sağlatılması; işveren/işveren
vekili ile gerekli koordinasyonun tesis edilmesi
Çevre Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklerinin gerekliliklerinin eksiksiz olarak sağlanması/sağlatılması; işveren/işveren
vekili ile gerekli koordinasyonun tesis edilmesi
Kurumun yasal yükümlülüklerinin alt yüklenici ve taşeron nezdinde değerlendirilmesi , sözleşme yönetiminin
sağlanması
Kurumun ulusal mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerinin değerlendirilmesi ve uygunluk süreçlerinin
yönetilmesine destek verilmesi
Yönetim sistemleri ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001 -ISO 10002 gerekliliklerini yerine getirmek ; tüm dokumantasyon
sürecini kurgulamak ve firma içi koordinasyonunu sağlamak,

İşçi Sağlığı / İş Güvenliği ve Çevre Uzmanı

 •  POLİSAN HOLDİNG AŞ(Polisan Boya /Kimya-Poliport)
 •  Nis 2007 - Mar 2011

4857 Sayılı İş Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güenliği Kanunu ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve
Sorumlulukları Kapsamındaki Yönetmelik gerekliliklerinin eksiksiz olarak sağlanması/sağlatılması; işveren/işveren
vekili ile gerekli koordinasyonun tesis edilmesi
Çevre Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklerinin gerekliliklerinin eksiksiz olarak sağlanması/sağlatılması; işveren/işveren
vekili ile gerekli koordinasyonun tesis edilmesi
Firma bünyesinde bulunan atıksu arıtma tesisi, gemi atıklarının alınması kapsamındaki firma liman atık yönetimi ve
firma bünyesinde kurulu olan ileri emisyon yönetimi tesislerinin işletme süreçlerini yönetmek ve yürütmek; bu
lokasyonlarda çalışan personelin idaresi
Yönetim sistemleri ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001 -ISO 10002 - ISO 27001 gerekliliklerini yerine getirmek ; tüm
dokumantasyon sürecini kurgulamak ve firma içi koordinasyonunu sağlamak,
SAP , QDMS , Algorizma ERP programlarının revizyonları ve modifikasyonlarında KEY User olarak görev almak ve
süreç liderliğini yürütmek , SAP canlıya alım sürecine liderlik etmek

İşçi Sağlığı / İş Güvenliği ve Çevre Uzmanı

 •  KAPTAN DEMİR ÇELİK A.Ş.
 •  Nis 2006 - Nis 2007

4857 Sayılı İş Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güenliği Kanunu ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve
Sorumlulukları Kapsamındaki Yönetmelik gerekliliklerinin eksiksiz olarak sağlanması/sağlatılması; işveren/işveren
vekili ile gerekli koordinasyonun tesis edilmesi
Çevre Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklerinin gerekliliklerinin eksiksiz olarak sağlanması/sağlatılması; işveren/işveren
vekili ile gerekli koordinasyonun tesis edilmesi
Yönetim sistemleri ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001 - ISO 27001 gerekliliklerini yerine getirmek ; tüm dokumantasyon
sürecini kurgulamak ve firma içi koordinasyonunu sağlamak,ERP Yönetiminde süreç liderliği görevlerini yerine getirmek

Kalite ve Çevre Sistemleri Sorumlusu

 •  ADOPEN PLASTİK SAN AŞ
 •  Oca 2003 - Mar 2006

Çevre Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklerinin gerekliliklerinin eksiksiz olarak sağlanması/sağlatılması; işveren/işveren
vekili ile gerekli koordinasyonun tesis edilmesi
Firma bünyesinde bulunan atık sahası tesisinin işletme süreçlerini yönetmek ve yürütmek; bu lokasyonda çalışan
personelin idaresi
Yönetim sistemleri ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001 gerekliliklerini yerine getirmek ; tüm dokumantasyon sürecini
kurgulamak ve firma içi koordinasyonunu sağlamak,

Eğitim

Lisans

 •  Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
 •  Haz 1997 - Haz 2002